Nowości

Specjalnie opracowana maszyna do służąca do przygotowywania przemysłowych ilości paszy dla zwierząt z odpadów innych zakładów spożywczych. Odpady roślinne – ...

  • tel.: +48 32 382 20 20 fax: +48 32 441 76 06
  • Dział handlowy Łukasz Zasada tel.: +48 696 00 60 27
  • Serwis Stanisław Zasada tel.: +48 602 182 242 Małgorzata Wojciechowska tel.: +48 784 058 857

Kontakt

ZASADA ZUP Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 2
41-947 Piekary Śląskie

fax: 32 441 76 06
tel.: 32 382 20 20
32 382 20 30
32 382 20 50

http://www.zasada-online.com
biuro@zasada-online.com

Prezes
mgr Stanisław Zasada
tel. kom.: +48 602 182 242

Wiceprezes
dział handlu zagranicznego
mgr Łukasz Zasada
tel. kom.: +48 696 006 027
export@zasada-online.com handel@zasada-online.com

Serwis
serwis@zasada-online.com

Imię i Nazwisko
e-mail
temat
treść wiadomości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu
Zakup maszyn i urządzeń, celem podniesienia konkurencyjności firmy ZASADA ZUP Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz uniezależnienie się od usług zewnętrznych.

Nazwa Beneficjenta
ZASADA ZUP Sp. z o.o.

Umowa nr: UDA-RPSL.01.02.04-00-414/11-00

Wartość projektu: 1 448 940,00 PLN
Wartość dofinansowania: 706 800,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl